Oversikt

Bøanedsetra hyttelag støttar ulike prosjekt i nærområdet rundt oss, til nytte og glede for både hyttefolket og andre.

Forutsetning for støtte er at vi har fri og ubegrensa bruk og er ein aktør i spleiselag.

 

Vi har vedteke, lovt eller gitt støtte til:

 1. Gapahuk/grillhytte Spjelkebu - Støtte kr.35.000,- til Røde Kors gitt i 2014 
 2. Gapahuk/grillhytte ved barnebakken - Støtte kr.35.000,- gitt til Stryn Vinterski AS år 2019
 3. Gapahuk/grillhytte i Steindalen - v. Stryn Vinterski - prosjekt i arbeid
 4. Gapahuk/grillhytte i området nedom Holsetra - prosjekt v. Arvid Hatledal
 5. Leikeplass for dei yngste i hyttelaget  - prosjekt i arbeid
 6. Bru ved Tonning/vassverket. Støtte kr.20.000,- gitt 2018/2019 til Arvid Hatledal AS
 7. Tursti/skitrase frå øverst i felt 3 mot Bøsetra /Tonning for tilgang til Turløyper Stryn. Støtte Kr. 35.000,- gitt 2018/2019 - betalt faktura direkte frå Jens Tore Bø AS.
 8. Skipatruljen ved skisenteret- Støtte kr. 8.000,- gitt febr.2019 til kjøp av like skidresser frå forbundet
 9. Klatreparken  - fellesområdet /gratisdelen som består av gapahuk, miniklatrepark (leikeplass) og sykkelområde  - Støtte Kr. 35.000,- gitt sommaren 2019
 10. Stryn Vinterski AS, Støtte til skileikeutstyr ved den nye juniorheisa Kr. 30.000,- gitt sommaren 2020
 11. Støtte til planlagt oppgradering av løypenettet Turløyper Stryn AS v. Arvid Hatledal kr. 50.000,- utbetalt juni 2022-

 

 

 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.