Oversikt

Bøanedsetra hyttelag støttar ulike prosjekt i nærområdet rundt oss, til nytte og glede for både hyttefolket og andre.

Forutsetning for støtte er at vi har fri og ubegrensa bruk og er ein aktør i spleiselag.

 

Vi har vedteke, lovt eller gitt støtte til:

  1. Gapahuk/grillhytte Spjelkebu - Støtte kr.35.000,- til Røde Kors i 2014 - vi synast dei fekk til ein fin gapahuk/grillhytte
  2. Gapahuk/grillhytte nede ved barnebakken - v. Stryn Vinterski - under bygging
  3. Gapahuk/grillhytte i Steindalen - v. Stryn Vinterski - prosjekt i arbeid
  4. Gapahuk/grillhytte i området nedom Holsetra - prosjekt v. Arvid Hatledal
  5. Leikeplass for dei yngste i hyttelaget  - prosjekt i arbeid
  6. Bru ved Tonning/vassverket. Støtte kr.20.000,- gitt 2018/2019 til Arvid Hatledal AS
  7. Tursti/skitrase frå øverst i felt 3 mot Bøsetra /Tonning for tilgang til Turløyper Stryn. Støtte Kr. 35.000,- gitt 2018/2019 - betalt faktura direkte frå Jens Tore Bø AS.
  8. Skipatruljen ved skisenteret- Støtte kr. 8.000,- gitt febr.2019 til kjøp av like skidresser frå forbundet
  9. Klatreparken  - fellesområdet gapahuk, miniklatrepark og sykkelsti - Støtte Kr. 35.000,- gitt sommaren 2019.

 

 

 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.