Velkommen til Bøanedsetra Hyttelag si heimeside

 

Utjevning av asfaltkanter mot private innkjørsler

 http://www.boanedsetra-hyttelag.com/46642082

 

 

Sluttføring asfaltarbeid

http://www.boanedsetra-hyttelag.com/46642082

 

Tilbakebetaling av asfaltandel

http://www.boanedsetra-hyttelag.com/46642082

 

Tilbud om asfaltering av private arealer i Bøanedsetra Hyttegrend, link under

http://www.boanedsetra-hyttelag.com/46642082

 

Informasjon frå Stryn Vinterski, les du meir om på Nyhende, link under

http://www.boanedsetra-hyttelag.com/46642082

 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I BØANEDSETRA HYTTELAG 

Referatet finner du her: Møtereferat etc.