Medlemsinfo

🙂 Bøanedsetra Hyttelag vart skipa 30.12.2010 av hytteeigarar i Bøanedsetra Hyttefelt. 

Navn & adresse: Bøanedsetra Hyttelag, Postboks 202, 6783 Stryn

Org.nr:
996 776 514
Bankkontonr: 6566.05.46493
 
Styret består av:
                 

Styreleiar/kasserer:                Anette Kvalsvik, anette.kvalsvik@olympic.no

Nestleidar                                  Oddvar Strand, oddvar@oddvarstrand.no

Styremedlem:                          Palmar Knardal, knardal88@gmail.com

Styremedlem:                          Rune Hugo Paulsen, rhp@proffma.no

Styremedlem:                         Bjørn Dahl, bd@optipro.no


Valnemnd:                              Odd Morten Berge, odd.morten.berge@eni.com 

                                                     Tor Schjelderup, tor.schelderup@tussa.com

 

Webansvarleg:                       Hallgeir Frøystadvåg    hallgeir@boanedsetra-hyttelag.com

 

Bøanedsetra Hyttelag sitt formål

Laget sitt formål er å adminstrere, samt sikre medlemmane sine felles interesser i området sine fellesareal og fellesanlegg i samsvar med laget sine vedtekter, samt fremje samhold og godt naboskap alle hytteeigarar i mellom.

 

Info og referat pr. epost

VIKTIG! 
Styret sender årsmøtereferat og ev. anna informasjon pr epost så det er viktig å sende skriftleg melding om alle endringar til kasserar for ajourføring snarast mogleg. 
 
🙂følg oss på facebook for informasjon; søk opp Bøanedsetra Hyttelag

Husk å informere ved salg av hytte/tomt

 
Dersom tomta/hytta vert solgt må også skriftleg melding med salgsdato og kontaktinformasjon for ny eigar sendast snarast mogleg etter salg til kasserar og til grunneigarane Bøanedsetra Hyttegrend AS v. Halvard Bøe og Klemet Bøe - epost; halvard.boe@enivest.net; klem-b@online.no
 

Tilgang til bommen

For registering av mobilnr. for opning av bommen, ta kontakt med:

grunneigarane Bøanedsetra Hyttegrend AS v. Halvard Bøe og Klemet Bøe 

- epost; halvard.boe@enivest.net; klem-b@online.no