Bøanedsetra Hyttelag

Klar til beiting i hyttefeltet:)

Velkommen til Bøanedsetra Hyttelag si heimeside

For alle hytteigarar i Bøanedsetra hyttefelt.
------------------------------------------------------------------------------
   
    OBS, OBS-hytteeigarar!

Elektriske nettinggjerde som ikkje vert kopla til straum kan vere livsfarleg for sau og vilt. No åtvarar Mattilsynet særleg hytteeigarar mot å bruke slike gjerde.