Vi gler oss til vinter og snø, men takmåking.....:)

Velkommen til Bøanedsetra Hyttelag si heimeside

For alle hytteigarar i Bøanedsetra hyttefelt.
------------------------------------------------------------------------------
 
Asfaltering vert våren 2016,
Eigenandel pr. hytte på kr. 25.000.-
 
Meir info  
finn du under fana
 Medlemsinformasjon - Fast dekke