Vi gler oss til vinter og snø, men takmåking.....:)

Velkommen til Bøanedsetra Hyttelag si heimeside

 

Namnseting av vegane i Bøanedsetra Hyttegrend

Stryn Kommune skal namnsette ca 175 vegar i kommunen.
Deriblant vegane i vårt hyttefelt. 

Dei har bede oss om hjelp, og derfor denne oppmodinga om å kome med forslag

 

Tryggleik for liv, helse og eigedom

Det er staten som har bestemt at vegnamn med adressenummer skal innførast som ei felles ordning for heile landet.

Den viktigaste grunnen er tryggleiken for liv, helse og eigedom.

 

Det er 4 vegar i Bøanedsetra hyttefelt /-lag som skal namnsettast.
Sjå bildet over. 

Veg nr 1167 som er gråblå går frå tomt nr 1 og til og med nr 79.
Veg nr 1185 gjeld tomt nr 86,87,88,89,91,93,95,96,97 og 98, Denne er lys grønn
Veg nr 1180 (nr. manglar på kartet) gjeld tomt nr 118 til og med nr 126. Denne er mørk grønn
Veg nr 1168 gjeld dei øvrige tomtar frå nr 80 til og med nr 152, denne er gul

Mrk at setrevegen har rosa farge.
Planen og oppsettet, slik det ligg føre, er er utforma utifrå "adresseforskrifta".
https://lovdata.no/dokument/BV/forskrift/2015-09-24-1268?q=adresseforskrift Stryn

Nokre tips og retningslinjer:

Namna må vere lette å skrive, lese og uttale.
Dei må vere eintydige, dvs. at det berre kan vere ein Bergvegen, sjølv om det heiter Berg fleire stader i kommunen.

Namn bør bygge på, og vidareføre den lokale namnetradisjonen.
Historiske namn, eldre stadnamn eller andre namn som fortel om staden si kulturhistorie er gode utgangspunkt for vegnamn.
Vegnamn skal vere varige og overleve mange omskiftingar.
Dei bør ikkje vere knytt til tidsavgrensa eller politiske tilhøve eller verke støytande eller komiske.


Tilbakemelding:
Vi ber derfor om tilbakemelding på forslag til namn på vegane i feltet vårt innen 31.01.2016.

Tilbakemeldingen MÅ registreras i skjemaet i denne linken:

https://docs.google.com/forms/d/1utLgw2PMmXn2cEv2yf_FBTuuA-PPmedhKJWddBZNTzc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Forslag på mail blir ikkje registrert.

Vi vil deretter sende ut eit nytt skjema med alle namneforslaga vi har fått inn, og be om at ein stemmer på disse.
Dei som har fått flest stemmer, blir vårt forslag til vegnamn til Stryn kommune.  Vi har svarfrist til 01.03.2016

 Meir informasjon om vegadresser i Stryn Kommune, finn du på linken under 

https://stryn.kommune.no/tekniske-tenester/adresse/